P O I C E P H A L U S  - A R T I K E L E N

Dit onderwerp is nog in ontwikkeling.

Er zijn diverse boeken die een omschrijving geven, waar ik het als liefhebber, kenner, onderzoeker niet zomaar mee eens ben.

Daarbij is er nog zoiets als:

1. Willen we een soortomschrijving om een goede keuze te maken bij aankoop van een vogel?

    Bijvoorbeeld

    ,,Een P. meyeri matchiei moet precies die kleur blauw hebben en niet ongeveer goed.''

      of  ,,een P. meyeri damarensis mag géén gele veren op de kop hebben''

2. Of bedoelen we hier keuringseisen waarmee een keurmeester een vogel goed kan beoordelen?

    ,,Zit bij de ingezonden meyer het geel op je juiste plek en zitten alle nagels eraan?,''

    ,,of wat vinden we een goede P. gulielmi gulielmi? Wat is dan heel goed c.q. uitstekend? '' 

Ik denk dat het kopen van een vogel en keuren van vogels weliswaar een overlap kennen qua beoordelen, maar niet helemaal samengaan. Het probleem zit hem waarschijnlijk in kennis over soorten en ondersoorten en hun verschillen.

3. Persoonlijk ben ik er meer van gecharmeerd als we standaardeisen opstellen, waarin we zowel

    punt 1 als 2 opnemen.

Ik zeg hierboven niets over de kwaliteit van de keurmeester. Die is ingetwijfeld goed, maar hij moet wel kunnen beschikken over de juiste informatie om een juiste beoordeling te kunnen opmaken.

Arno Ooms

p.s. Misschien dat ik onder soortomschrijving voorlopig de boekjes moet overschrijven om de geïnteresseerde liefhebber in ieder geval wat te bieden.