P O I C E P H A L U S  - A R T I K E L E N

Graag vermelden wij hier alle links naar websites die iets met Poicephalus of de hobby te maken hebben. 

Websites van Poicephalus-liefhebbers

Eric's Volière

Ellen's parrots

Poicephalus.nl

Thor's Cape Parrot's information

Poicephalusstamboeken

Duitse Poicephalus Stamboek

Vogeladministratie

Zooeasy

Vogelbeschermingsorganisaties 

African Birdclub

birdlife

sovon

vogelbescherming nederland

World Parrot Trust

Vogelbonden in NL

Algemene nederlandse  bond van vogelhouders

Europarrot

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

Onze Parkieten

pakara

Parkietensociëteit

DNA onderzoek

Gendika

ADC Holland

Vogeldierenartsen

Hedwig van der Horst, Tilburg

Wetenschap

Natuurhistorisch Museum Leiden, Naturalis

natuurhistorisch museum tring england

Natuurhistorisch Museum Berlijn

natuurhistorisch museum parijs

Vogelschedels

Organisaties en stichtingen

De papegaaienschool

Stichting de Moderne papegaai

Boeken bestellen

amazon

Bol.com

j&j vogelboeken

Voeding

harrison

kaytee

sluis

witte molen

Vogelactiviteiten site

Birdsymposium.nl

Vogeltentoonstellingen

Vogelshow Bielefeld

Vogelshow Keulen

vogelshow stafford

Vogel vraag en aanbod

vogelarena

Vogelparken

Avifauna

eureka texel

pairi daiza

uilenpark de paay

vogelpark ruinen

walsrode

Zoo Veldhoven

Kooien en volières etc

bakker volièrebouw

broedblokken op maat

eurokooi

firma heesakkers

luchtreinigers