P O I C E P H A L U S  - A R T I K E L E N

 Hier plaatsen we poicephalusfoto's per soort.

 We proberen hier wel goede voorbeelden van de (onder)soorten te laten zien.

 U kunt ook foto's aanleveren, die we zullen plaatsen. Deze foto's schoon en graag zo groot

 mogelijk (MB)  aanleveren. We vermelden die foto's met bronvermelding.

 Er was eens een poster van Jim Hayward. Mooi maar niet meer verkrijgbaar.

Er is wel in 2012 door Thomas Arndt een poster gemaakt voor de Afrikanische Papageien.

kijk >Hier<