P O I C E P H A L U S  - A R T I K E L E N

 Deze website is bedoeld om alle publicaties t.a.v. Poicephalus en  Poicephalus/gerelateerde onderwerpen op te slaan, te beheren en de  informatie toegankelijk te maken voor geïnteresseerden.

 1. Bronnen:

 1.1  De uitgegeven artikelen van Stichting Poicephalus Stamboek Nederland die per 1-1-2013

         is opgehouden met bestaan. Deze beslaan een periode van 1999 tot 2013.

 1.2. Er zullen nog steeds nieuwe artikelen worden geschreven die hieraan worden toegevoegd

         omdat enkele liefhebbers nog steeds actief zijn voor deze soorten en de informatie willen

         delen.

 1. 3. Poicephalus-artikelen die worden ingezonden door liefhebbers kunnen dus ook op deze

          site worden geplaatst. Graag kant en klaar aanleveren in PDF formaat, voorzien van foto's. 

 2. Verdere informatie

 2.1. Deze site is niet van een vereniging, stichting of anderszins. U kunt dus geen lid worden.

 2.2. Er wordt geen nieuwsbrief gemaakt. Alle nieuwe informatie wordt als artikel / mededeling

         op deze website toegevoegd.

 2.3  We raden u aan om deze website in uw favorieten te plaatsen.