P O I C E P H A L U S  - A R T I K E L E N

 Contact voor plaatsen artikelen, contact over artikelen of lezingen.

 

Arno Ooms               mail:  arno.ooms@gmail.com

 

Rein Schoonderwoerd   Mail:  rein50@live.nl

 

 - Wij geven al 14 jaar lezingen in Nederland en België (NL sprekend).

 - Wij beheren geen vraag- en aanbodrubriek.

 - Sinds het opheffen van PSN wordt niet meer bijgehouden wie wat

   heeft en/of kweekt.